سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/7/20
2:48 عصر

بر آستان والای آیت الله خامنهای

بدست صعصعه در دسته بر آستان والای آیت الله خامنه‌ای

بر
آستان والای آیت الله خامنه‌ای ریاست جمهوری اسلامی محبوب و امام جمعه
بزرگوار تهران تقدیم و توفیق روزافروز ایشان و امام امت و رزمندگان اسلام
را شب و روز به دعا مسئلت می‌نمایم.
رشگم آید که تو حیدر بابا
بوسی آن دست که خود دست خداست

راستان دست چپ از وی بوسند
که خدا بوسد از او دست براست

در امامت به نماز جمعه
صد هزارش بخدا دست دعاست

من بیان هنرم، یک دل و بس
او عیان هنر از سر تا پاست

او شب و روز برای اسلام
پای پویا و زبان گویاست

او چه بازوی قوی و محکم
با امامی که ره و رهبر ماست

شهریارا سری افراز به عرش
کو نگاهیش به (حیدربابا) ست

تبریز- دوازدهم ذی‌الحجه/ 1407 هجری قمری مطابق هفدهم امرداد /1366 شمسی
سیدمحمدحسین شهریار )در هشتاد و دو سالگی