سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

89/7/20
2:26 عصر

عشق من مولای من سیدعلی

بدست صعصعه در دسته


امروز که راه عشق پر پیچ است
حکم آنچه تو میکنی دگر هیچ است
ما منتظریم تا محرم گردد
هنگامه ی امتحان فراهم گردد
ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما
یک مو ز سر علی اگر کم گردد